Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheidingsmediation

Mediation bij echtscheiding
De gevolgen van een echtscheiding grijpen diep in het leven van alle betrokkenen. Vaak ontstaat er een bittere strijd en een onoverkoombare kloof tussen mensen die ooit vol liefde aan een relatie begonnen. Dit geeft veel verdriet voor betrokkenen en eventuele kinderen.
Gelukkig ziet men steeds meer het belang in om door middel van (goed) overleg tot afspraken te komen, waardoor men verdere escalatie voorkomt. Belangrijke drijfveer is vaak ook het beperken van mogelijk hoog oplopende kosten.

Een belangrijk gespreksonderwerp bij echtscheidingsmediation is het opstellen van een ouderschapsplan waarbij de belangen van het kind centraal staan én waarin de ouders zichzelf herkennen in hun visie over opvoedings- en levenswaarden, in dat wat zij graag willen meegeven aan hun kind voor de toekomst.

Waarom mediation?

Het inzetten van mediation kan helpen de echtscheiding tot een goed einde te brengen. Kenmerkend voor mediation bij scheiding is dat de scheidingsmediator optreedt voor beide personen en hen behulpzaam is om in overleg tot afspraken te komen over de gevolgen van scheiding. Daarin blijft de mediator neutraal en strikt onpartijdig; beider belangen worden even goed en zorgvuldig behartigd. Een goed verlopen scheidingsbemiddeling kan veel tijd en onnodige emotionele schade voorkomen en biedt de mogelijkheid om op een redelijke en verantwoorde wijze uit elkaar te gaan. Adviesbureau Van Veldhuizen kan u daarin begeleiden.

Hoe werkt het?

Hoe werkt mediation bij echtscheiding
Als u overweegt te kiezen voor mediation bij (echt)scheiding, kunt u een eerste (kostenloze) oriĆ«nterende afspraak maken. Tijdens dit gesprek wordt de gang van zaken tijdens de mediation toegelicht. Daarna kunt u beiden besluiten tot de start van het mediationtraject. Het komt nogal eens voor dat één van de partners al een fase verder is in de verwerking en besluitvorming tot de scheiding. Dan is heeft de andere partner soms meer tijd nodig. Adviesbureau Van Veldhuizen biedt dan de mogelijkheid voor afzonderlijke oriĆ«nterende gesprekken op wat mediation voor u en de ander kan betekenen.

Wat komt aan de orde tijdens de mediation

Echtscheidingsconvenant

Nadat alle kwesties voor beiden partners naar tevredenheid zijn geregeld, worden de afspraken vastgelegd in een 'echtscheidingsconvenant'. Soms worden er onderdelen van het echtscheidingsconvenant uitgewerkt door een advocaat of financieel deskundige met wie Adviesbureau Van Veldhuizen samenwerkt. Vervolgens wordt het verzoek tot echtscheiding formeel ingediend bij het kantongerecht.

Het ouderschapsplan

Jaarlijks zijn veel kinderen betrokken bij scheidingen. De berekeningen van het CBS gaan in de richting van in totaal ruim 70.000 kinderen.

In de wet wordt van de ouders gevraagd om vroegtijdig na te denken over de invulling van het ouderschap na scheiding en sinds maart 2009 zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

In het ouderschapsplan dient te worden opgenomen hoe de ouders zorg- en opvoedingstaken gaan verdelen. Hierbij dient te worden vastgelegd waar het kind verblijft, hoeveel tijd het met iedere ouder doorbrengt en wie welke taken op zich neemt. Er worden afspraken gemaakt over de kinderalimentatie en er wordt vastgelegd hoe de ouders elkaar informatie geven en elkaar raadplegen over belangrijke zaken die de kinderen betreffen. Ook wordt gevraagd hoe de ouders de kinderen betrokken hebben bij zaken die hen aangaan. Het staat ouders vrij om andere zaken die zij van belang achten voor het kind, vast te leggen.

Adviesbureau Van Veldhuizen is gespecialiseerd in het vormgeven van een ouderschapsplan waarmee een voormalig gezin verder kan, een plan met een duurzaam perspectief .